Jihočeský zpěváček

dětská pěvecká soutěž

Každoročně se podílíme na přípravě a organizaci krajské soutěže dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček.
Již od počátku se zpěváci z Kovářova umisťují na předních příčkách a výborně tím reprezentují svou obec i Jihočeský kraj, což samozřejmě velice těší také Pavlu Škochovou, která je vždy na tyto akce pečlivě připravuje.
Soutěž od roku 2004 pořádá Jihočeské folklorní sdružení (JFoS ) ve spolupráci s dalšími partnery.
Smyslem akce je motivovat nejmladší generaci k sólovému zpěvu, propagovat Jihočeský kraj a členské soubory Jihočeského folklorního sdružení.
Dalším důležitým prvkem soutěže je vybrat nejlepší zpěváky, kteří reprezentují Jihočeský kraj a JFoS na Zemském kole Zpěváček. 
Kategorie I: děti do 9-ti let, nepostupová soutěž
Kategorie II: děti od 10 - 15-ti let, postupová soutěž  

Při hodnocení odbornou porotou jsou sledována především následující kritéria:
výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta
hlasová a intonační přesnost a připravenost
výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu
posuzuje se jen zpěv interpreta, ne hudební doprovod

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

_____________________________________________________________________________________

XV. Jihočeský zpěváček 2018
Krajská soutěž dětských zpěváků lidových písní
24. března, Hotel Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí

pořádalo: Jihočeské folklorní sdružení
ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, Kovářovskétradice.cz
Hotelem Zvíkov, Českým rozhlasem České Budějovice, Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.
za podpory Jihočeského kraje

Mladé zpěvačky z Kovářova na soutěži XV. Jihočeský zpěváček 2018

V sobotu 24. března 2018 se uskutečnila v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí krajská soutěž dětských zpěváků lidových písní XV. Jihočeský zpěváček 2018, na které nechyběly ani mladé zpěvačky z Kovářova.
Akce se tradičně zúčastnily žákyně kovářovské školy, letos zpívala v první kategorii do 9-ti let Barbora Kroupová, ve druhé postupové kategorii od 10-ti do 15-ti let Veronika Pešičková, Matylda Mandovcová a Petra Ottová, které do soutěže delegovala společnost Kovářovskétradice.cz. Všechna děvčata na pěvecké klání připravovala Pavla Škochová.
Letos sice zpěvačky z Kovářova nepřivezly žádnou medaili, ale jistě všechny potěšil pamětní list, perníkový dárek a skleněný ptáček na řemínku k zavěšení na krk.

Smyslem uvedené akce je motivovat nejmladší generaci k sólovému zpěvu, propagovat Jihočeský kraj a členské soubory Jihočeského folklorního sdružení. Na letošní regionální soutěži se představilo celkem 41 soutěžících ve dvou kategoriích v zastoupení národopisných oblastí Jihočeského kraje /Blata, Doudlebsko, Kozácko, Prácheňsko/. Zúčastnili se zástupci souborů Bárováček, Blaťák, Blaťáček, Bystřina, Doudlebánek, Doudleban, Dubínek, Javoráček, Javor, Kovářovskétradice.cz - Kovářovánek, Prácheňáček, Úsviťáček.
Důležitým prvkem soutěže bylo vybrat nejlepší zpěváky z druhé kategorie, kteří budou reprezentovat Jihočeský kraj a JFoS na Českém zemském kole Zpěváček 2018, jež se uskuteční 12.5. 2018 v Chrudimi. 

Soutěž probíhala pod odborným dohledem poroty delegované Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici ve složení Bohumil Chochola, Lubomír Tyllner, Anděla Maršálková.
Účastníci, zpěváci nejen z členských souborů Jihočeského folklorního sdružení - zastoupení všech národopisných oblastí Jihočeského kraje /Blata, Doudlebsko, Kozácko, Prácheňsko/, jež prošli oblastními koly, ve kterých se zúčastnilo na cca 280 dětí.
Všichni soutěžící zazpívali dvě lidové písně, z nichž jedna zazněla za doprovodu muziky a druhá a-capella.
Součástí akce byla i prezentace výstavních panelů příhraničních projektů Jihočeského folklorního sdružení, nabídka propagačních materiálů, výtvarné dílny, ukázky práce se sklem, kreativní tvorba z papíru, zdobení perníčků, a nechyběl ani seminář vedoucích souborů s odbornou porotou.
Soutěž zahájil Milan Škoch-předseda Jihočeského folklorního sdružení, Tomáš Vonaký-zástupce ředitelky Hotelu Zvíkov, Lubomír Tyllner-předseda hodnotící komise.

Účastníci soutěže: 41 zpěváků
I.kategorie: děti do 9-ti let, celkem 16 soutěžících
II.kategorie, postupová do zemského kola: děti od 10 do 15-ti let, celkem 25 soutěžících

Účastníci I. kategorie: děti do 9-ti let
Barbora Sýkorová, Lucie Koudelková, Marie Koudelková. Adéla Rybáková, Viola Šmejkalová, Klára Dlouhá, Julie Veselá, Petra Klečková, Jitka Kropíková, Matyáš Bicek, Natálie Augstenová, Julie Navrátilová, Barbora Kroupová, Lea Brzorád, Šimon Ambrož, Ema Zikmundová

Účastníci II. kategorie: děti od 10 do 15-ti let
Karolína Žáková, Vojtěch Prokeš, Laura Votřelová, Viktorie Dvořáková, Karolína Rozboudová, Petr Kučera, Petra Škvrnová, Jiří Dušák, Žofie Pešková, Šimon Burda, Šárka Máderová, Vendula Šmejkalová, Veronika Šmejkalová, Michaela Koblihová, Karolína, Sedláčková, Tadeáš Bicek, Matylda Mandovcová, Veronika Pešičková, Petra Ottová, Alžběta Holá, Veronika Kozubíková, Josefína Holá, Ludmila Šestáková, Markéta Strnadová, Nela Ambrožová

Vítězové I. kategorie: první místo Barbora Sýkorová-Blaťácký soubor, druhé místo Lucie Koudelková-soubor Bystřina, třetí místo Lea Brzorád-soubor Úsviťáček

Vítězové II. kategorie:
postup do Českého zemského kola - uskuteční se v Chrudimi 12.5. 2018
první místo Vendula Šmejkalová-soubor Dubínek, druhé místo Veronika Kozubíková-soubor Prácheňáček, třetí místo Žofie Pešková-soubor Doudlebánek

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch


_____________________________________________________________________________________

XIV. Jihočeský zpěváček 2017
Krajská soutěž dětských zpěváků lidových písní
18. března 2017, Hotel Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí
pořádalo: Jihočeské folklorní sdružení
ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, společností Kovářovskétradice.cz, Hotelem Zvíkov a Českým rozhlasem České Budějovice
za podpory Jihočeského kraje

Mladé zpěvačky lidových písní přivezli do Kovářova hned dvě medaile

V sobotu 18. března 2017 se uskutečnila v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí krajská soutěž dětských zpěváků lidových písní XIV. Jihočeský zpěváček 2017, na které nechyběly ani mladé zpěvačky z Kovářova.
Akce se tradičně zúčastnily žákyně kovářovské školy, letos zpívala v první kategorii do 9-ti let Petra Ottová, ve druhé postupové kategorii od 10-ti do 15-ti let Veronika Pešičková, Matylda Mandovcová, Markéta Švehlová, které do soutěže delegovala společnost Kovářovskétradice.cz manželů Milana a Pavly Škochových.
Všechna děvčata na pěvecké klání připravovala Pavla Škochová a dle vyjádření poroty na rozborovém semináři, jež proběhl po soutěži, jsou zpěvačky z Kovářova tradičně velice kvalitními interpretkami lidových písniček.
To se také odrazilo v hodnocení, kdy Kovářovánek uspěl medailově jako jediný soubor v obou pěveckých kategoriích. Petra Ottová v první kategorii obsadila druhé místo, Markéta Švehlová získala ve druhé kategorii místo třetí a vyzpívala si tak postup do Českého zemského kola.

Smyslem uvedené akce je motivovat nejmladší generaci k sólovému zpěvu, propagovat Jihočeský kraj a členské soubory Jihočeského folklorního sdružení. Na letošní regionální soutěži se představilo celkem 30 soutěžících ve dvou kategoriích v zastoupení národopisných oblastí Jihočeského kraje /Blata, Doudlebsko, Kozácko, Prácheňsko/. Zúčastnili se zástupci souborů Bárováček, Bystřina, Doudlebánek, Doudleban, Dubínek, Javoráček, Javor, Kovářovskétradice.cz - Kovářovánek, Prácheňáček.
Důležitým prvkem soutěže bylo vybrat nejlepší zpěváky z druhé kategorie, kteří budou reprezentovat Jihočeský kraj a JFoS na Českém zemském kole Zpěváček 2017, jež se uskuteční 13.5. 2017 v Telči . 

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, momentky z akce

Soutěž probíhala pod odborným dohledem poroty delegované Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici ve složení Bohumil Chochola, Lubomír Tyllner, Anděla Maršálková.
Účastníky byli zpěváci z řad veřejnosti a členských souborů Jihočeského folklorního sdružení, jež prošli oblastními koly, ve kterých se zúčastnilo na 250 dětí.
Všichni soutěžící zazpívali dvě lidové písně, z nichž jedna zazněla za doprovodu muziky a druhá a-capella.
Součástí akce byla i prezentace výstavních panelů příhraničních projektů Jihočeského folklorního sdružení, nabídka propagačních materiálů, dětská diskotéka, výtvarné dílny, ukázky práce se sklem, vrtané a drátkované kraslice, drátované doplňky, kreativní tvorba z papíru, zdobení perníčků, a nechyběl ani seminář vedoucích souborů s odbornou porotou.
Soutěž zahájil Milan Škoch-předseda Jihočeského folklorního sdružení, Romana Hánková-ředitelka Hotelu Zvíkov, Lubomír Tyllner-předseda hodnotící komise, Jaroslav Větrovský-senátor Parlamentu ČR.

Účastníci soutěže: 30 zpěváků
I.kategorie: děti do 9-ti let, celkem 15 soutěžících
II.kategorie, postupová do zemského kola: děti od 10 do 15-ti let, celkem 15 soutěžících

Účastníci I. kategorie: děti do 9-ti let
Matyáš Bicek, Marie Burdová, Tom Georg Černý, Alžběta Dušková, Barbora Dušková, Alžběta Holá, Petra Klečková, Lucie Koudelková, Jitka Kropíková, Petr Kučera, Jana Michalová, Petra Ottová, Viola Šmejkalová, Julie Veselá, Laura Votřelová.

Účastníci II. kategorie: děti od 10 do 15-ti let
Tadeáš Bicek, Šimon Burda, Jiří Dušák, Anna Gajdošová, Josefína Holá, Veronika Kozubíková, Matylda Mandovcová, Veronika Pešičková, Žofie Pešková, Vojtěch Prokeš, Karolína Sedláčková, Vendula Šmejkalová, Veronika Šmejkalová, Markéta Švehlová, Karolína Žáková.

Vítězové I. kategorie: první místo Laura Votřelová-soubor Bárováček, druhé místo Petra Ottová-soubor Kovářovánek, třetí místo Julie Veselá-soubor Javor

Vítězové II. kategorie: první místo Jiří Dušák-soubor Doudleban, druhé místo Josefína Holá-soubor Prácheňáček, třetí místo Markéta Švehlová-soubor Kovářovánek