Vynášení Smrtky

dětský lidový obyčej

Lidový obyčej vynášení Smrtky, tedy zimy ze vsi je dalším obyčejem, který připomínáme nejmladší generaci. Tato tradice připadá na pátou neděli postní před Velikonocemi, která má název Smrtná.
S figurínou zhotovenou z proutí, oblečenou do staré sukně s hlavou zahalenou do bílého šátku vychází průvod dětí na svoji každoroční cestu se slovy: „Smrt chodí po vsi, má dlouhý vousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi. Od města k městu, nesem nevěstu, jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme.“
Děti shodí figurínu ze stráně a za pokřiku „Utíkejte, Smrt nás honí!“ rychle peláší od místa, kam tato dopadla. Kdo by se opozdil a doběhl poslední, provázela by jej po celý rok smůla. Do vesnice průvod dětí přináší „líto“, symbol jara, ozdobené lískové větvičky s vyfouknutými vajíčky a barevnými pentlemi, ale před tím si ještě zpravidla v přírodě zatančí i zahrají veselé jarní hry.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch 

Ohlédnutí za akcí 2019

 

Ohlédnutí za akcí 2018