Obchůzka na svatou Barboru

Obchůzka připadá na 3. prosince, den před svátkem svaté Barbory. Uvedený zvyk udržujeme ve spolupráci se základní školou, kdy se tři děvčata ustrojí do bílého oblečení, obličej zahalí závojem a na hlavu dají věneček. Nechybí nezbytné metly na nezbedníky či košíček s jablky, ořechy a sladkostmi pro hodné děti.  
Barborky vždy tiše vejdou do třídy, obhlédnou děti sedící v lavicích a poté před tabulí odříkávají: „My tři Barborky jsme, z daleké krajiny jdeme a dárky vám neseme. Neseme, neseme velice to krásné, kdo se modlit bude, tomu je dáme a kdo nebude, tomu hodně nalupáme. Modli se. Modli se.“ 
Všude, kam Barborky přijdou děti přeříkávají modlitbičku, za kterou jsou odměněny sladkostí. Před odchodem dávají dětem ponaučení: „Buďte hodné, poslušné a poslouchejte svých rodičů. My budeme sedět za komínem a poslouchat, jestli jste hodné a poslušné. A jestli nebudete hodné a poslušné, přijdeme za rok zas a nalupáme vám. Tak S Pánem Bohem.“

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

Ohlédnutí za obchůzkou 2022

 

Ohlédnutí za obchůzkou 2021

Ohlédnutí za obchůzkou 2020

Ohlédnutí za obchůzkou 2019

Ohlédnutí za obchůzkou 2018