Odborný profil / Historie / Ocenění


Milan Škoch
1985 – 1988  - tanečník folklorního souboru Kovářovan
1990 – 2015 - společně s manželkou Pavlou vedoucí Jihočeského folklorního souboru Kovářovan, režisér, scénárista, scénograf, choreograf, dramaturg, PR, fotograf, webmaster, manažer, producent, předseda občanského sdružení
1994 – 2015 - společně s manželkou Pavlou zakladatel a vedoucí dětského folklorního souboru Kovářovánek
1996 – 2015 - společně s  manželkou Pavlou zakladatel a ředitel Jihočeského folklorního festivalu Kovářov
2000 – společně s  manželkou Pavlou zakladatel Divadelní společnosti Podkova, režisér, herec, textař, autor divadelních her, osvětlovač, zvukař, kulisák
2001 – 2008 - společně s manželkou Pavlou zakladatel a vedoucí dětského folklorního souboru Malý Kovářovan
2001 – člen přípravného výboru pro založení Jihočeského folklorního sdružení
2001 – předseda Jihočeského folklorního sdružení
2008 – společně s manželkou Pavlou zakladatel a vedoucí dětského loutkového divadýlka Podkovička
2015 – založení společnosti Kovářovskétradice.cz

Pavla Škochová
1979 – 1982 - členka blatského souboru v Soběslavi
1982 – 1983 - členka souboru Furiant v Českých Budějovicích
1986 – diplomová práce na téma Blatský folklor a jeho využití v dětské souborové praxi
1988 – 1988 - zpěvačka folklorního souboru Kovářovan
1990 – 2015 - společně s manželem Milanem vedoucí Jihočeského folklorního souboru Kovářovan, režisérka, scénáristka, scénografka, dramaturgyně, choreografka, autorka hudby, hudební aranž, písňová aranž, hudební doprovod, výtvarnice krojů, realizace krojů, tanečnice, zpěvačka, PR, místopředsedkyně občanského sdružení
1994 – 2015 - společně s manželem Milanem zakladatelka a vedoucí dětského folklorního souboru Kovářovánek
1996 – 2015 - společně s manželem Milanem zakladatelka a ředitelka Jihočeského folklorního festivalu Kovářov
2000 – společně s manželem Milanem zakladatelka Divadelní společnosti Podkova, herečka, zpěvačka, textařka, muzikantka, autorka divadelních her, kostýmní výtvarnice, návrhářka kulis, malířka kulis
2001 – členka přípravného výboru pro založení Jihočeského folklorního sdružení
2001 – 2008 - společně s manželem Milanem zakladatelka a vedoucí dětského folklorního souboru Malý Kovářovan
2008 – společně s manželem Milanem zakladatelka a vedoucí dětského loutkového divadýlka Podkovička
2015 – vedoucí třídního kroužku lidových tradic Kovářovánek
2015 – založení společnosti Kovářovskétradice.cz


Rozhovor pro Písecký deník z roku 2014 - Když se písnička usadí
LETÍ MI UŠIMA
Autor: manželé Milan a Pavla Škochovi

Určitě znáte ten pocit, kdy slyšíte nějakou písničku, melodii či zkrátka jenom zvuk, který si pak nějak nemůžete dostat z hlavy. Pobrukujete si onen úryvek při práci, při odpočinku a pomalu ale jistě se tento „hudební červík“ stává na pár dní vaší součástí. Míváme často tento pocit, ať již se jedná o motivy písniček našeho mládí sedmdesátých či osmdesátých let nebo v poslední době písní lidových. No, v poslední době, je to už téměř čtvrt století, kdy jsme se v roce devadesát, tedy 1990 stali vedoucími folklorního souboru Kovářovan.
A nejen od té doby se usadil folklor v naší mysli i uších. K folkloru patří zajisté kroje, tanec, lidové zvyky ale zejména krásné písničky. Je dobré si připomenout, že právě tyto jsou nepřebernou studnicí melodických linek s texty, které pozornému posluchači nabízí lidovou moudrost, poučení a samozřejmě i žert a vtip.
Komu lidové písně určitě něco říkají, jsou folklorní soubory, jenž se starají o to, aby nejen nezanikly, ale i nadále se rozvíjely. Vždy s potěšením posloucháme naše členy Kovářovanu na zkouškách a pak následně při vystoupeních, kdy rozdávají hezkou melodií radost. Lidové písničky vždy ocení, řekněme starší publikum, protože jsou jakousi spojnicí s jejich mládím. Když už jsme u toho mládí, máme i dlouholetou zkušenost s vedením dětského souboru, a právě děti jsou nesmírně vnímavé a velice rády si lidové písničky notují.
Možná se ptáte, jaká že to konkrétní písnička se u nás usadila? Přijďte si je někdy poslechnout třeba na některé z vystoupení dětí či dospělých a uvidíte sami, kolik se vám jich do ucha a srdce vejde.

Vyjádření vedoucích souborů:
Po 25 letech (1990-2015) vedení Jihočeského folklorního souboru Kovářovan ukončujeme k měsíci listopadu 2015 své angažmá v uvedeném souboru. Uzavíráme i svou činnost jako zakladatelé a vedoucí souboru Kovářovánek (1994-2015) a také 20-ti leté působení jako zakladatelé a ředitelé Jihočeského folklorního festivalu Kovářov.
Důvodem našeho rozhodnutí je, že nechceme stát v cestě vedení obce Kovářov.
Naše práce ve folkloru ale nekončí. Zůstáváme stále aktivními členy Jihočeského folklorního sdružení a svou další činnost zaměříme zejména na děti a mládež, kdy chceme  nadále prezentovat lidové tradice a obyčeje naší národopisné oblasti Kozácka.
Rádi bychom vyjádřili díky všem podporovatelům činnosti Jihočeského folklorního souboru Kovářovan. Děkujeme Jaroslavu Bartoňovi za založení a vedení souboru (1984-1990), vzpomínáme s úctou i na významnou osobnost souboru, zesnulého Jana Brůžka.
Za dlouholetou spolupráci při rozvíjení lidových tradic obce Kovářov i celého Jihočeského kraje patří poděkování všem dětským i dospělým členům, kteří se svojí prací zasloužili o dobré jméno naší obce. Předáváme pomyslnou štafetu ve shodě s našimi členy manželům Schmellerovým a věříme, že najdou cestu, jak činnost souboru Kovářovan i nadále udržovat a rozvíjet.

Ukončení členství: Na den 27. listopadu 2015 svolal Milan Škoch-předseda občanského sdružení JFS Kovářovan valnou hromadu Jihočeského folklorního souboru Kovářovan. Kromě schválení zpráv o činnosti, hospodaření, kontrolní komise, byl zařazen i bod 08. Ukončení členství Milana Škocha a Pavly Škochové k 27.11. 2015.
Manželé Škochovi oznámili přítomným, že k tomuto datu ukončují své členství v občanském sdružení.
Usnesení k bodu 08. zní: Valná hromada vzala na vědomí ukončení členství Milana Škocha i Pavly Škochové.
Milan Škoch předal řízení valné hromady Martinovi Schmellerovi
Milan Škoch a Pavla Škochová se již dalšího jednání valné hromady neúčastnili 

Zařazujeme i příspěvky významných osobností, které jsme požádali o malé ohlédnutí za činností Jihočeského folklorního souboru Kovářovan, jeho významem v rámci soutěže Vesnice roku i Jihočeským folklorním festivalem Kovářov.  

manželé Milan a Pavla Škochovi         


Obec Kovářov se dlouhodobě zapojovala do soutěže Vesnice roku Programu obnovy venkova. Zeptali jsme se dlouholetého předsedy Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje Jana Malíka, který v současné době zastává post tajemníka SPOV JčK, na jeho hodnocení folklorních aktivit v Kovářově.  

Význam Kovářovanu, který svým názvem informuje o sídle a působení souboru, již však zdaleka přerostl obecní, krajský, republikový a můžeme říci, že i přeshraniční význam. Soubor pomohl obci Kovářov k vítězství v krajské i republikové soutěži Vesnice roku POV v r. 2004.
A to nejen tím, že je iniciátorem a organizátorem dnes již téměř mezinárodního folklorního festivalu  Kovářov, ale soubor nechybí na žádné větší folklorní akci v kraji i folklorních akcích republikových a vystupuje i v zahraničí. Proto byla jeho zásluhou obec Kovářov znovu v r. 2013 oceněna ve výše jmenované soutěži Vesnice roku diplomem za péči o kulturní dědictví. Jsou to ocenění více než zasloužená za všestrannou činnost a působení, které je především zásluhou neúnavné práce vedoucích souboru, manželů Milana a Pavly Škochových.
Vždyť kromě Kovářovanu vedou v obci i soubor Kovářovánek a divadelní soubor Podkova. V kraji navíc organizují činnost Jihočeského folklorního sdružení, kde podporují a podněcují činnost dalších 27 folklorních souborů, organizují každým rokem pro děti krajskou soutěž Jihočeský zpěváček a jsou organizátoři i mezinárodních projektů spolupráce s rakouskými folklorními soubory.
Je to obrovské nasazení pro uchování a rozvoj folkloru v kraji i republice a patří jim za to vysoké ocenění a náš dík. Myslím, že můžeme říci, že nejen navazují na tradice našich „jihočeských folklorních buditelů“, jako byli známí členové jihočeského souboru „Úsvit“ v  Č. Budějovicích :  Zorka Soukupová, Iva Janžurová, Evička Pecková, Jaroslav Krček, Dr. Jindřich Pecka a další, ale že jejich bývalou činnost všestranně rozšiřují. Proto jejich význam pro udržení a rozvoj folkloru v kraji je nedocenitelný.
Jan Malík, tajemník SPOV JčK


Zeptali jsme se na hodnocení i Zdenky Zemanové, zakládající členky Spolku pro obnovu venkova.

Obec Kovářov a Kovářovan, moje vzpomínky na setkání s folklorem Kozácka
Obec Kovářov přihlásil poprvé do soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova pan starosta Jiří  Novák v roce 1998.
Byla jsem, jako svým původem Jihočeška, od roku 1995 garantem krajského kola soutěže za Spolek pro obnovu venkova a předsedkyní hodnotící komise soutěže od samého jejího počátku. Soutěž vychází z prvotního dokumentu „Programu obnovy vesnice“, který byl projednán Vládou České republiky 29. května 1991. Tehdejší předseda a zakladatel spolku, pan Dejmal, obhájil svoji vizi soutěže inspirované u rakouských sousedů a směřující k tezím činnosti Evropského pracovního společenství pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.  Program, který byl mimo jiné jako první národní dotační titul v porevoluční nové době přijat  parlamentem, s cílem napomoci obnově malých sídel, na které se dříve opravdu nedostávalo finančních prostředků, klade velký důraz na pospolitost obyvatel, sociální a kulturní obraz kvality života v obcích.
První Jihočeskou vesnicí roku byla v roce 1995 vyhlášena obec Novosedly. Vzpomínám si, že v počátcích soutěže byla návštěva komisařů spíše diskuzí o nejtíživějších problémech starostů zúčastněných obcí. V Kovářově jsme s hodnotící komisí v roce 1998 řešili zadání územního plánu obce, revitalizaci centrálního prostoru obce, zásobování pitnou vodou, rekonstrukci školy a další tak říkajíc „obecní“ čistě samosprávné záležitosti … Možná je dodnes v archivu úřadu barevný model školy, který nám pan starosta položil na stůl s obavou, že by mohla být předimenzovaná,  protože celorepublikové statistiky stále ukazují pokles porodnosti, ale zároveň věděl, že jednoznačným cílem jeho práce pro obec musí být zachování činnosti školy v plném rozsahu; jak říkal, nebude-li mít obec devítiletou školu, postupně zanikne její život a to nemohu dopustit.  Problém byl v tom, že jsme museli mít na každou zúčastněnou obec v soutěži vyhraněn alespoň přibližně stejný čas na posuzování výsledků jejich práce.  
Ale myslím, že s každým panem starostou jsme v prvních ročnících soutěže řešili „starostovské otázky“.  Do malých obcí se tehdy příliš často nedostavil takový tým odborníků, který by mohl odpovědět na otázky multispektrální problematiky řízení obce. Musím se přiznat, že mne osobně i tento přístup těšil a také mi dával další smysl mojí dobrovolné práce pro venkov.   
Z přihlášky obce Kovářov do soutěže bylo vždy zřejmé, že v obci je rozvinutý společenský život a také že kulturní vyžití v podstatě naplňují „folklorní soubory“.
Na výsledcích obce Kovářov v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy vesnice, lze učebnicově prokázat, jak moc je důležitá prezentace úspěchů odvedené práce. Manželé Škochovi, kteří se velmi intenzivně již celou řadu let programově věnují studiu a zachování lidových tradic, které předávají vhodnou kreativní a hravou formou i těm nejmenším dětem, kteří projeví zájem o hudbu či dramatickou průpravu, si postupem času prošlapali i cestičku na obecní úřad. Soubor Kovářovan, Kovářovánek, divadelní společnost Podkova i Podkovička se pod jejich vedením systematicky věnuje udržování lidových písní, tanců i zvyků své národopisné oblasti Kozácka.
Při krajském hodnocení soutěže, která se ve své době honosila hrdým regionálním přídomkem Jihočeská vesnice roku v POV, získali nemálo ocenění:
- v roce 1999 obdržela obec mimořádné ocenění za naplňování rozvojového sociálního programu obce – prezentace pana starosty se tehdy opírala o v té době jedinečný komplexní pohled na život v obci s důrazem na provázání všech činností v jejichž výčtu nechybělo ani podchycení volnočasových aktivit, s cílem motivace zapojení do kulturního života v obci a posílení sounáležitosti s místem;
- v roce 2000 – obdrželi manželé Pavla a Milan Škochovi z obce Kovářov mimořádné ocenění za úsilí, které věnují  kultivaci kulturní pospolitosti obce - -; již tehdy tento mladý pár organizoval činnost „Folklórního souboru Kovářovan“, založil „Dětský folklórní soubor Sedmikráska“, který se postupem času „převtělil“ do souboru „Kovářovánek“ a právě v červnu roku 2000 založili i „Divadelní společnost Podkova“.
- v roce 2001 – bylo uděleno mimořádné ocenění manželům Milanovi a Pavle Škochovým a obnovu kulturního života v obci Kovářov a za prezentaci obce na folklorních festivalech - Obec také obdržela mimořádné ocenění „Modrou stuhou“ za společenskou aktivitu obyvatel své obce, jejich spolků a zájmových sdružení, které samozřejmě odráželo širokozáběrovou činnost folklorních souborů v obci, jejíž význam přesahuje hranice kraje.  
- v roce 2002 – mimořádné ocenění Divadelní společnosti Podkova a Jihočeského folklórního souboru Kovářovan za obnovu divadelní tradice v obci Kovářov;
- v roce 2003 bylo právě díky dobrovolné činnosti manželů Škochových uděleno obci Kovářov jedno ze 3 nejprestižnějších mimořádných ocenění „Bílou stuhou“ za práci s dětmi a péči o mládež; komise ocenila neobyčejné a výjimečné aktivity, kterými postupně zakladatelé souborů zapojili do součinnosti téměř všechny obyvatele obce Kovářov  i obcí sousedních ;
- v tomto roce 2003 - bylo uděleno také mimořádné ocenění Souboru Podkova za obnovu divadelní tradice a předávání zásad tradičních společenských událostí. -
Zastupitelé obce brzy pochopili, že nestačí k prezentaci práce souborů jen vykazovat drobné finanční příspěvky na spolkovou činnost a být spokojeni s tím, že je v obci někdo, kdo je ochoten takové práci věnovat svůj čas.
A tak se v létě roku 2004 hodnotící komise v obci Kovářov, po dalším přihlášení obce do soutěže, setkala přímo v budově obecního úřadu s malými koledníky a přiběhla i klibna s kozlíky, kteří se zde zřejmě zatoulali po masopustním čase. Manželé Škochovi nám představili osobně své výsledky práce v divadelních souborech, děvčata nám zazpívala v krojích a promítli nám ukázky zejména z Jihočeských folklorních festivalů Kovářov, které organizují a kde je jejich práce také každoročně velmi pozitivně hodnocena.
Byli jsme nadšeni !
Nejen z krásné a záslužné práce manželů Škochových, ale také a to zejména proto, že jejich dlouhodobé působení v obci dává smysluplný program mladé generaci. Mladí lidé díky systematické, pečlivé a neutuchající práci vedoucích souborů se naučili vnímat hodnoty území, ve kterém se narodili, chodili do školy a formulovali svůj názor na chod života člověka a principy jeho pospolitého bytí. Tehdy ti osmnáctiletí, kterým již láska umožnila vnímat i nejcennější mezilidský vztah, si sami zavzpomínali na dobu, kdy se v dětství po vyučování s paní Pavlou učili hrát na flétnu písničky, které zpívá velký soubor kovářovských dospělců, Kovářovan. Není jistě náhoda, že právě své první lásky zdejší mládež prožívá s partnery ze souborů… Do prostoru zasedací místnosti v Kovářově „vstoupil genius loci“.  Svědomitá a pečlivá práce přinesla své ovoce. Pospolitost občanů v místě svého žití, pocit sounáležitosti s místem svého bytí i zdravá hrdost na své předky, to jsou pocity, které musejí v srdci člověka vyrůst. Nedají se „naordinovat“ a už vůbec ne přikázat. Mohou se však na určitou dobu předstírat… ovšem, to se zanedlouho pozná. Obec Kovářov a všichni její obyvatelé mají to velké štěstí, že na jejím území žijí lidé se širokým srdcem, kteří svůj společný osobní čas věnují budoucnosti tohoto místa.
Bohatá činnost kovářovských folklorních souborů i její Divadelní společnosti Podkova výrazně oslovila členy komise a zcela zásadním způsobem ovlivnila rozhodování o umístění obce Kovářov k získání titulu Jihočeská vesnice roku v POV roku 2004 a Vesnice roku 2004 v POV.  
Manželé Škochovi pro mne prezentují postoj Jihočechů k hodnotám kulturního dědictví a venkovských tradic, které jsou základem vztahu lidí k sobě navzájem, ke krajině a celé zemi. Jejich vzoru přikládám velký význam. V obci Kovářov kultivovali „kořeny“, na kterých dnes může vyrůst a být „naroubována“ kterákoliv smysluplná činnost naplňující komunitní život, který je pro jakékoliv aktivity prapůvodním základem.
Výsledky jejich práce byly nenahraditelnou a zásadní podmínkou pro získání prestižního titulu obce Vesnice roku ČR v Programu obnovy venkova 2004, v jejím jubilejním 10. ročníku. Ne náhodou také obec Kovářov věnovala všem dosud oceněným Jihočeským obcím roku v POV sazenici lípy, jako poselství lidské vzájemnosti. I o sazenice stromu je nutné v prvopočátku velmi úzkostlivě, systematicky a neúnavně pečovat, aby si pod jejich korunou mohly za desítky let odpočinout děti zahradníků. Blahopřeji ke krásnému jubileu 25 let neúnavné činnosti ve prospěch naší společnosti.
Zdenka Zemanová
Zakládající člen Spolku pro obnovu venkova 1993
místopředsedkyně Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje v letech 2003 -2007,
garant krajského kola soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova od roku 1995 do roku 2006.

Přinášíme i vyjádření od Jana Krista, ředitele NÚLK ve Strážnici
                                             
Jihočeský folklorní soubor Kovářovan byl založen v roce 1984 panem Jaroslavem Bartoněm. Ale už po pár letech se jeho vedení ujali manželé Pavla a Milan Škochovi, kteří jej vedou po větší část jeho existence. Kovářovan se od počátku zaměřil na folklorní tradice oblasti Kozácka (Milevsko, Táborsko) a okolí samotné obce Kovářov. Měl vlastně štěstí, že mohl a může čerpat ze sběrů zdejších rodáků a sběratelů Čeňka Holase a Čeňka Zíbrta. Ve svých programových číslech se soubor zaměřil na co nejširší prezentaci etnografického regionu Kozácka a zejména obce Kovářov. Využívá zdejší lidové písně, tance, sváteční a pracovní kroje, výraznou měrou se podílí na uchovávání zdejších obyčejů a zvyků. Dokonce revitalizoval i zimní (tříkrálovou) obchůzku s klibnou a kozlíky, dětské Vynášení Smrti apod. Všechny žijící relikty tradiční lidové obřadnosti, zpěvnosti a tanečnosti Kovářovan přenáší na jeviště a zpřístupňuje je veřejnosti. To je důležité pro uchováním širšího povědomí o domácích tradicích.  Působení Kovářovanu je však daleko širší. Dalo by se tu dlouze psát o podílu jeho vedení a pomoci ostatních členů souboru na činnosti dětského kolektivu Kovářovánek, na přípravě a realizaci soutěže dětských zpěváků lidových písní „Jihočeský zpěváček“, o čemž svědčí i opakované výborné umístění kovářovských dětí v této významné soutěži. V roce 1994 soubor Kovářovan natočil ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici zdejší lidové tance do celostátní videodokumentace „Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska“. Tak jsou místní tance zachovány do budoucna i pro příští generace.
Daleko nejvýznamnější je – vedle vlastního udržování místních tradic – skutečnost, že soubor Kovářovan se v roce 1996 stal zakladatelem a hlavním pořadatelem Jihočeského folklorního festivalu Kovářov. Nejprve sám ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, pak se přidala Obec Kovářov, Jihočeské folklorní sdružení a též Folklorní sdružení České republiky, jež však v posledních letech se na této pro jižní Čechy prestižní akci přestalo kvůli vlastním a dodnes nevyřešeným problémům podílet. Dnes nevyvíjí jakoukoliv činnost.  Kovářovan svou aktivitou zaplnil velkou mezeru, protože s výjimkou Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích jižním Čechám chyběla akce, kde by se mohly jihočeské folklorní kolektivy setkávat pravidelně. Až posléze vznikl festival v Písku, který je zaměřen na zahraniční soubory, ne prioritně na jihočeské. A tak se stalo, že Kovářov se v oblasti folklorního hnutí v České republice stal výraznou stálicí. Jihočeský festival se programově zaměřil na tradice jižních Čech, jen v případě nezbytnosti se tam objevuje v rámci „okénka hostů“ někdo z Moravy či ze zahraničí.  Podle vyjádření řady odborníků, z nichž mnozí festival navštěvují, má Kovářovan svou neustálou prací na udržování lidových tradic v jižních Čechách nezastupitelné místo a přispívá k výrazné prezentaci jak regionu, tak zejména obce Kovářov. A ta jeho činnost je nejen umělecká, ale do značné míry i organizační a pořadatelská. Jihočeský folklorní festival Kovářov bývá dáván často za příklad jiným českým regionům. Vždyť jen některé festivaly se věnují jak dětem, tak dospělým, navíc si zabezpečují vlastní dokumentaci, zvou odborníky k metodické pomoci zúčastněným souborům. Pro Kovářovan je to automatická samozřejmost. Tímto svým přístupem je zcela výjimečný.
PhDr. Jan Krist
ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici

 

Přehled ocenění 2000 - 2015

- Kovářovan 2000 - mimořádné ocenění manželům Milanovi a Pavle Škochovým za kultivaci kulturní pospolitosti obce - v rámci Jihočeského kraje Vesnice roku 2000 v Programu obnovy venkova

- Kovářovan 2001 - mimořádné ocenění manželům Milanovi a Pavle Škochovým za obnovu kulturního života v obci Kovářov a za prezentaci obce na folklorních festivalech - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2001 v Programu obnovy venkova

- Podkova 2003 - mimořádné ocenění Za obnovu divadelní tradice a předávání zásad tradičních společenských událostí - Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2003 v Programu obnovy venkova

- Kovářovan 2004 - zpěvačka Eva Dvořáková se stala Zlatým jihočeským zpěváčkem v krajské soutěži dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2004

- Kovářovan 2005 - zpěvačka Eva Dvořáková se stala Stříbrným jihočeským zpěváčkem v krajské soutěži dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2005

- Kovářovan 2006 - zpěvačka Eva Dvořáková se stala Zlatým jihočeským zpěváčkem v krajské soutěži dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2006

- Kovářovánek 2007 - zpěvačka Jana Kolářová se stala Bronzovým jihočeským zpěváčkem v krajské soutěži dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2007
- Podkova 2007 - cena Milanovi a Pavla Škochovým za zdařilou autorskou předlohu hry Pohádka od rybníka - Krajská postupová přehlídka venkovských divadel v Trhových Svinech

- Kovářovan 2008 - zpěvačka Brigita Cmuntová se stala Zlatým jihočeským zpěváčkem v krajské soutěži dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2008
- Kovářovan 2008 - obdržel nominaci v kategorii "soubor" v projektu FOSKAR 2007
- Podkova 2008 - cena Milanovi a Pavle Škochovým za autorský text ke hře Námluvy - Krajská postupová přehlídka venkovských divadel v Trhových Svinech
- Podkova 2008- čestné uznání Milanu Škochovi za herecký výkon v roli správce Laskavého ve hře Námluvy  - Krajská postupová přehlídka venkovských divadel v Trhových Svinech
- Podkova 2018 - Odborná porota Krajské přehlídky dala souborům FIKAR Divadelní a osvětový spolek Nadějkov s hrou Velká zlá myš a Divadelní společnosti Podkova z Kovářova s hrou Námluvy doporučení k postupu na Národní přehlídku ochotnických souborů Krakonošův podzim do Vysokého nad Jizerou.

- Podkova 2009 - čestné uznání Stanislavě Rybníčkové za herecký výkon v roli ředitelky lázní Evženie Tlučaté v inscenaci Rozruch v lázních Klid - Krajská postupová přehlídka venkovských divadel v Trhových Svinech
- Podkova 2009 - čestné uznání Pavle Škochové a Miloslavu Fořtovi za hudební složku v inscenaci Rozruch v lázních Klid - Krajská postupová přehlídka venkovských divadel v Trhových Svinech
- Kovářovánek 2009 - čestné uznání Viktorii Mandovcové v dětské pěvecké soutěži Jihočeský zvonek
- Kovářovánek 2009 - čestné uznání Kamile Mošanské v dětské pěvecké soutěži Jihočeský zvonek
- Kovářovan 2009 - vedoucí souboru manželé Milan a Pavla Škochovi obdrželi nominaci v kategorii "Přínos k udržení a rozvoji folkloru" v projektu FOSKAR 2008

- Podkova 2010 - čestné uznání Stanislavě Rybníčkové za herecký výkon v roli Tety Šťovíčkové ve hře Pohádka od lesa - Krajská postupová přehlídka venkovských divadel v Trhových Svinech
- Kovářovánek 2010 - třetí místo Natálie Kuchtová v okresní pěvecké soutěži Jihočeský zvonek
- Kovářovan 2010 – vedoucí soubor manželé Milan a Pavla Škochovi obdrželi pamětní plaketu FoS ČR za výjimečný osobní přínos k uchování a rozvoji hodnot tradiční lidové kultury

- Kovářovan 2011 - zpěvačka Natálie Kuchtová  se stala Stříbrným jihočeským zpěváčkem v krajské soutěži dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2011
- Kovářovánek 2011 - zpěvačka Viktorie Mandovcová  se stala Bronzovým jihočeským zpěváčkem v krajské soutěži dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2011
- Kovářovánek 2011 – druhé místo Daniela Kutilová  v okresní pěvecké soutěži Jihočeský zvonek
- Kovářovánek 2011 – třetí místo Viktorie Mandovcová  v okresní pěvecké soutěži Jihočeský zvonek
- Kovářovánek 2011 – čestné uznání Natálie Kuchtová v okresní pěvecké soutěži Jihočeský zvonek
- Kovářovánek 2011 – druhé místo Daniela Kutilová  v krajské pěvecké soutěži Jihočeský zvonek
- Kovářovan 2011 - obdržel nominaci v kategorii "soubor" v projektu FOSKAR 2010
- Kovářovan 2011 - vedoucí souboru manželé Milan a Pavla Škochovi obdrželi nominaci v kategorii "Přínos k udržení a rozvoji folkloru" v projektu FOSKAR 2010

- Kovářovánek 2012 - zpěvačka Matylda Mandovcová  se stala Zlatým jihočeským zpěváčkem v krajské soutěži dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2012
- Podkova 2012 – první místo na VIII. ročníku festivalu divadel pro děti „O kašpárkovu rolničku“ v Týně nad Vltavou
- Kovářovan 2012 - vedoucí souboru manželé Milan a Pavla škochovi obdrželi v celostátní soutěži „MÁ VLAST V SRDCI EVROPY -  POZNEJ JI A CHRAŇ“v kategorii historických tradic 2. místo za „Udržování lidových tradic Kovářova“.

- Kovářovánek 2013 - zpěvačka Matylda Mandovcová  se stala Bronzovým jihočeským zpěváčkem v krajské soutěži dětských zpěváků lidových písní X.  Jihočeský zpěváček 2013
- Kovářovan 2013 - získal pro svou obec ocenění - diplom za péči o kulturní dědictví v rámci soutěže Vesnice roku 2013

- Kovářovan 2014 - zpěvačka Daniela Kutilová se stala Zlatým jihočeským zpěváčkem v krajské soutěži dětských zpěváků lidových písní XI. Jihočeský zpěváček 2014
- Kovářovan 2014 - zpěvačka Viktorie Mandovcová se stala Stříbrným jihočeským zpěváčkem v krajské soutěži dětských zpěváků lidových písní XI. Jihočeský zpěváček 2014
- Kovářovánek 2014 – stříbrné pásmo Matylda Mandovcová, Markéta Švehlová, Daniela Kutilová, Natálie Kuchtová v okresní pěvecké soutěži Jihočeský zvonek
- Kovářovánek 2014 – bronzové pásmo Viktorie Mandovcová  v okresní pěvecké soutěži Jihočeský zvonek
- Kovářovánek 2014 – zlaté pásmo Natálie Kuchtová  v krajské pěvecké soutěži Jihočeský zvonek

- Kovářovánek 2015 - zpěvačka Matylda Mandovcová  se stala Zlatým jihočeským zpěváčkem (kategorie do 9-ti let) v krajské soutěži dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2015
- Kovářovan 2015 - zpěvačka Markéta Švehlová  se stala Bronzovým jihočeským zpěváčkem (kategorie do 15-ti let) v krajské soutěži dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2015
- Kovářovánek 2015 – stříbrné pásmo Matylda Mandovcová v okresní pěvecké soutěži Jihočeský zvonek
- Kovářovan 2015 – stříbrné pásmo Markéta Švehlová v okresní pěvecké soutěži Jihočeský zvonek
- Kovářovan 2015 – čestné uznání Barbora Košková v okresní pěvecké soutěži Jihočeský zvonek
- Kovářovan 2015  - zpěvačka Markéta Švehlová byla zařazena mezi 10 nejlepších zpěváků na Českém zemském kole pěvecké soutěže Zpěváček 2015