Obchůzka Tří králů

V Kovářově jsme obnovili a dlouhodobě udržujeme tradiční obchůzku Tří králů, která připadá na 6. ledna. Se zvykem seznamujeme děti na základní škole, každoročně provádíme i návštěvu po staveních v obci, kdy dětští aktéři oblečeni do kostýmů Kašpara, Melichara a Baltazara přicházejí s vinšováním.
Tří králové po příchodu do stavení pozdraví a poté přednesou tradiční tříkrálovou koledu. Všem, kdo mají zájem, napíšou na dveře či futra posvěcenou křídou zápis K+M+B.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

Ohlédnutí za obchůzkou 2024

Ohlédnutí za obchůzkou 2023

Ohlédnutí za obchůzkou 2022

Ohlédnutí za obchůzkou 2021

Ohlédnutí za obchůzkou 2020

 

Ohlédnutí za obchůzkou 2019

Ohlédnutí za obchůzkou 2018