Mikulášská nadílka

Lidová tradice obchůzka svatého Mikuláše s čerty, u nás se říká prostě, „ že chodí čerti“, je asi nejoblíbenější dětskou zábavou v adventním období.
Ani na tento obyčej nezapomínáme a připomínáme dětem jeho historii a samozřejmě zábavnou formou jsme jej mnohokrát prezentovali i v rámci folklorních vystoupení. 
Děti i dospělé vždy pobaví také scénicky provedená miniatura „Poslechněte drahé duše, jak čert bábě vlez do nůše“.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch  

 Ohlédnutí za akcí 2019

Ohlédnutí za akcí 2018

Ohlédnutí za akcí 2017