Mikulášská nadílka

Lidová tradice obchůzka svatého Mikuláše s čerty, u nás se říká prostě, „ že chodí čerti“, je asi nejoblíbenější dětskou zábavou v adventním období.
Ani na tento obyčej nezapomínáme a připomínáme dětem jeho historii a samozřejmě zábavnou formou jsme jej mnohokrát prezentovali i v rámci folklorních vystoupení. 
Děti i dospělé vždy pobaví také scénicky provedená miniatura „Poslechněte drahé duše, jak čert bábě vlez do nůše“.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch  

Ohlédnutí za akcí 2019

Kovářovánek sklidil velké uznání
Společnost Kovářovskétradice.cz manželů Milana a Pavly Škochových uvedla v podvečer 12. prosince 2019 v prostorách školy vystoupení národopisného souboru Kovářovánek, nad nímž má záštitu.
Program s názvem“ Zaťukal mi andělíček“ nacvičila se svou třetí třídou, ale i děvčaty z pátého ročníku Pavla Škochová. Všem vstupujícím se celý pořad velice povedl, diváci oceňovali pestrost vystoupení a kladně hodnotili, že se na základní škole rozvíjejí takovouto formou lidové tradice. Děti ale pro své rodiče, prarodiče a sourozence připravily po kulturním programu překvapení, a to předvánoční pohoštění, kde přítomní mohli ochutnávat nejrůznější dobroty. 
Program:
„Zaťukla mi andělíček“ autor manželé Milan a Pavla Škochovi.    
Program obsahoval úvodní sólové i společné písně z národopisné oblasti Kozácka doplněné chorovodovými prvky, dále žertovný výstup babky s nezbedným kozlíkem, ukázku masopustního zvyku - obchůzky s medvědem a veselými písněmi, dále ukázku jarního zvyku - obchůzky na svatého Řehoře, škádlivá říkadla i písně mezi děvčaty a chlapci. Finále pořadu obsahovalo vánoční koledu Zaťukal mi andělíček, kterou účinkující uzavřeli celé své kulturní vystoupení. 
Uvedená akce tak opět velmi vhodně naplňovala, kromě jiného, i jeden z okruhů schváleného školního vzdělávacího programu místní školy, a to rozvoj folklorních tradic regionu.
Velké poděkování všem vystupujícím, ale také rodičům za spolupráci při realizaci celé předvánoční akce.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, momentky z akce

 

Ohlédnutí za akcí 2018

Ohlédnutí za akcí 2017