Lidová řemesla

Kovářovskétradice.cz, kovářské řemeslo - kované hřebíky
Společnost Kovářovskétradice.cz manželů Milana a Pavly Škochových se věnuje nejen udržování lidových písní, tanců, zvyků, staročeské regionální kuchyni, ale také lidovým řemeslům.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

Kovářovskétradice.cz, kovářské řemeslo - kalení
Kalení - zde je potřeba na správnou teplotu nahřát vykované nářadí ve výhni, zchladit konec za několik milimetrů, počkat na průběh zlaté barvy a zastavit barvu modrou ve správný okamžik opětovným zchlazením před hrotem kaleného nástroje.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

 

Kovářovskétradice.cz, kamenické řemeslo - opracování žulového kvádru
Kamenické řemeslo: Kovářovsko má dlouhou tradici kameníků, vždyť bylo a i doposud v menší míře je protkáno spoustou pahorků, které vydávaly materiál na výrobu koryt, stírek, sloupků okolo zahrad, překladů a dalšího potřebného.
Zhruba 2 km od Kovářova ve vesnici Vepice se také těžila kvalitní a vyhlášená „vepická žula“. Vedoucím tohoto lomu byl dlouhá léta otec Milana Škocha, Jaroslav Škoch, který jako střelmistr a kameník uvedené řemeslo bravurně ovládal. 
Manželé Škochovi něco málo od tatínka pochytili, zdědili jeho staré nářadí a tak ukázka prezentuje opracování žulového kvádru, kde nechybí typické kamenické náčiní - kladivo, „špic“, „prejskač“ a „vingl“.
   
manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

 

Kovářovskétradice.cz, výroba lidové masky - práce se dřevem
Práce se dřevem patřila vždy k základním dovednostem na vesnicích, kdy kromě zhotovování nejrůznějšího nářadí potřebných k hospodaření, se tato znalost promítala i do lidových tradic. V našem případě do výroby masek lidového zvyku „Obchůzky s klibnou a kozlíky“.
Výroba dřevěné hlavy kozlíka dle předaných starých postupů včetně tradičních nepřesností: na hlavu masky stačí správný průměr kulatiny, na rohy a násadu tyčovina, na oči a zuby staré sedlářské cvočky, dále hřebíky, barvy, jednoduché nářadí a šikovné ruce. 
    
manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch