Lidová řemesla

Kovářovskétradice.cz, kovářské řemeslo - oprava sekery
Společnost Kovářovskétradice.cz manželů Milana a Pavly Škochových se věnuje nejen udržování lidových písní, tanců, zvyků, staročeské regionální kuchyni, ale také lidovým řemeslům.
Řemeslo kovářské, které dle pramenů dalo název Kovářovu, je jedním z oblíbených, kterým se Škochovi ve volných chvílích ve své kovárně věnují.  
Ukázka z 26. června 2021: oprava sekery

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

 

Kovářovskétradice.cz, kamenické řemeslo - kamenné pítko pro ptáčky
Společnost Kovářovskétradice.cz manželů Milana a Pavly Škochových se věnuje nejen udržování lidových písní, tanců, zvyků, staročeské regionální kuchyni, ale také lidovým řemeslům.
Jedním z nich je řemeslo kamenické, které reprezentuje další ukázka, a to ze 14. května 2021: zhotovení kamenného pítka pro ptáčky.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

 

Kovářovskétradice.cz, kovářské řemeslo - zhotovení kramle
Společnost Kovářovskétradice.cz manželů Milana a Pavly Škochových se věnuje nejen udržování lidových písní, tanců, zvyků, staročeské regionální kuchyni, ale také lidovým řemeslům.
Řemeslo kovářské, které dle pramenů dalo název Kovářovu, je jedním z oblíbených, kterým se Škochovi ve volných chvílích ve své kovárně věnují.  
Ukázka z 6. května 2021: zhotovení kramle.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

 

Kovářovskétradice.cz - oprava klanice k žebřiňáku
Manželé Škochovi v rámci své činnosti udržují povědomí o lidových dovednostech, mezi které patřila i práce se dřevem a železem.
Zhotovování a opravy nejrůznějšího nářadí potřebných k hospodaření, byla nedílnou součástí dovedností na vesnicích.
Ukázka je z opravy jedné ze čtyř klanic, které slouží jako opěra žebřin u vozu žebřiňáku.  

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

Kovářovskétradice.cz, kamenické řemeslo - srovnání žulového kvádru
Manželé Škochovi v rámci své činnosti udržují i povědomí o kamenickém řemeslu, které bývalo typické pro oblast Kovářovska. Otec Milana, Jaroslav Škoch, byl vedoucí vepického lomu, střelmistr a kameník, který uvedené řemeslo bravurně ovládal.
Manželé Škochovi převzali od tatínka staré nářadí i lásku ke kameni: ukázka je ze srovnání žulového kvádru, kde nechybí typické náčiní - kladivo (palička), špic, prejskač.
 
manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

Kovářovskétradice.cz, kovářské řemeslo - kované hřebíky
Společnost Kovářovskétradice.cz manželů Milana a Pavly Škochových se věnuje nejen udržování lidových písní, tanců, zvyků, staročeské regionální kuchyni, ale také lidovým řemeslům.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

Kovářovskétradice.cz, kovářské řemeslo - kalení
Kalení - zde je potřeba na správnou teplotu nahřát vykované nářadí ve výhni, zchladit konec za několik milimetrů, počkat na průběh zlaté barvy a zastavit barvu modrou ve správný okamžik opětovným zchlazením před hrotem kaleného nástroje.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

 

Kovářovskétradice.cz, kamenické řemeslo - opracování žulového kvádru
Kamenické řemeslo: Kovářovsko má dlouhou tradici kameníků, vždyť bylo a i doposud v menší míře je protkáno spoustou pahorků, které vydávaly materiál na výrobu koryt, stírek, sloupků okolo zahrad, překladů a dalšího potřebného.
Zhruba 2 km od Kovářova ve vesnici Vepice se také těžila kvalitní a vyhlášená „vepická žula“. Vedoucím tohoto lomu byl dlouhá léta otec Milana Škocha, Jaroslav Škoch, který jako střelmistr a kameník uvedené řemeslo bravurně ovládal. 
Manželé Škochovi něco málo od tatínka pochytili, zdědili jeho staré nářadí a tak ukázka prezentuje opracování žulového kvádru, kde nechybí typické kamenické náčiní - kladivo, „špic“, „prejskač“ a „vingl“.
   
manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

 

Kovářovskétradice.cz, výroba lidové masky - práce se dřevem
Práce se dřevem patřila vždy k základním dovednostem na vesnicích, kdy kromě zhotovování nejrůznějšího nářadí potřebných k hospodaření, se tato znalost promítala i do lidových tradic. V našem případě do výroby masek lidového zvyku „Obchůzky s klibnou a kozlíky“.
Výroba dřevěné hlavy kozlíka dle předaných starých postupů včetně tradičních nepřesností: na hlavu masky stačí správný průměr kulatiny, na rohy a násadu tyčovina, na oči a zuby staré sedlářské cvočky, dále hřebíky, barvy, jednoduché nářadí a šikovné ruce. 
    
manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch