Vynášení Smrtky

Lidový obyčej vynášení Smrtky, tedy zimy ze vsi je dalším obyčejem, který připomínáme nejmladší generaci. Tato tradice připadá na pátou neděli postní před Velikonocemi, která má název Smrtná.
S figurínou zhotovenou z proutí, oblečenou do staré sukně s hlavou zahalenou do bílého šátku vychází průvod dětí na svoji každoroční cestu se slovy: „Smrt chodí po vsi, má dlouhý vousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi. Od města k městu, nesem nevěstu, jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme.“
Děti shodí figurínu ze stráně a za pokřiku „Utíkejte, Smrt nás honí!“ rychle peláší od místa, kam tato dopadla. Kdo by se opozdil a doběhl poslední, provázela by jej po celý rok smůla. Do vesnice průvod dětí přináší „líto“, symbol jara, ozdobené lískové větvičky s vyfouknutými vajíčky a barevnými pentlemi, ale před tím si ještě zpravidla v přírodě zatančí i zahrají veselé jarní hry.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

Ohlédnutí za akcí 2024

 

Ohlédnutí za akcí 2023

Ohlédnutí za akcí 2022

Ohlédnutí za akcí 2021

Ohlédnutí za akcí 2020

Ohlédnutí za akcí 2019

Ohlédnutí za akcí 2018