Obchůzka na svatou Lucii

Adventní období je bohaté na lidové tradice a tak v kovářovské škole připravujeme i „obchůzku Lucek“, svátek svaté Lucie připadá na 13. prosinec.
Tři děvčata zahalena do bílého, se škraboškami na obličeji a s metlami v rukou, dle tradice beze slova navštěvují třídy, kde prošmejdí každý kout. Jakmile „Lucky“ najdou nějaký nepořádek, vymetou jej před lavice a z košíčku ještě k němu přidají nacupované papíry, aby měli nepořádníci co uklízet.  
Bílá barva symbolizuje panenskou čistotu svaté Lucie, která svůj život zasvětila křesťanské víře a Bohu, za což byla i krutě potrestána.  Stala se patronkou švadlen, krejčích, kočích i dalších řemesel. Na obrazech bývá tato světice zobrazována s dýkou v hrdle.
Na svátek svaté Lucie se podle zvyku nesmělo příst ani drát peří. Kde se tak stalo a Lucky to zjistily, hospodyni vzaly kužel s namotanou přízí a také všechno peří rozfoukaly po světnici.  V tento den si „Lucky“ mnohdy troufly i na mužské, které natřely kolomazí, případně hořčicí, pěkně zasypaly moukou, lechtali, pošťuchovali, zkrátka činily různá příkoří … ale toto mohli dělat pouze do půlnoci.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

Ohlédnutí za obchůzkou 2022

 

Ohlédnutí za obchůzkou 2021

Ohlédnutí za obchůzkou 2020

Ohlédnutí za obchůzkou 2019

Ohlédnutí za obchůzkou 2018

Ohlédnutí za obchůzkou 2017