Spolupráce

Kovářovskétradice.cz

Jihočeský kraj

Jihočeské folklorní sdružení

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

LK TISK v.o.s. Milevsko

Kovářovskétradice.cz
manželé Milan a Pavla Škochovi

Mají za cíl prezentovat národopisnou oblast „Kozácko“, udržovat tradiční lidové obchůzky a zvyky, pořádat či spolupořádat kulturní akce. Podporovat národopisný soubor Kovářovánek i další děti na základní škole v Kovářově po stránce odborné, prezentační, publikační, organizační i materiální. Činnost manželů Milana a Pavly Škochových i Kovářovánku pozitivně hodnotí vedení školy. Důležitým prvkem je i podpora ze strany rodičů, z nichž mnozí ochotně pomáhají při realizaci vybraných akcí.       
     

Mgr. Pavla Škochová na základní škole v Kovářově pracuje od roku 1987. Jako třídní učitelka rozvíjí u dětí i vztah k regionálním tradicím. Využívá svých zkušeností v oblasti folkloru a předává poznatky i náměty nejmladší generaci. Tato činnost se kromě jiného opírá o schválený školní vzdělávací program základní školy v Kovářově.
Se svou třídou pracuje na zkvalitnění a rozvoji vzájemných vztahů, dovedností i vnímání odkazu předků novou formou národopisného souboru Kovářovánek. Jeho posláním je kromě jiného i spolupráce s rodiči a dalšími dětmi, které zajímá folklor, lidový zpěv, tanec, obchůzky či další zvykoslovné projevy.