Vánoční zpívání

Akci organizujeme od roku 2000.
Její součástí bývá také kulturní vystoupení s vánoční tématikou a pak již následuje vlastní soutěž.  Jednotliví dětští zpěváci se střídají před publikem a své připravené písně předvádějí stylem a capella, tzn. bez hudebního doprovodu. Jejich výkony bodově hodnotí dospělá porota. Vítězové i všichni ostatní soutěžící obdrží věcné dárky, které mnohdy vyrobí samy děti. 
Akce končí společným zpíváním vánočních koled a závěrečnou veselou hrou.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

Ohlédnutí za akcí 2021

Ohlédnutí za akcí 2020

Ohlédnutí za akcí 2019

Ohlédnutí za akcí 2017