Vánoční zpívání

Akci organizujeme od roku 2000.
Její součástí bývá také kulturní vystoupení s vánoční tématikou a pak již následuje vlastní soutěž.  Jednotliví dětští zpěváci se střídají před publikem a své připravené písně předvádějí stylem a capella, tzn. bez hudebního doprovodu. Jejich výkony bodově hodnotí dospělá porota. Vítězové i všichni ostatní soutěžící obdrží věcné dárky, které mnohdy vyrobí samy děti. 
Akce končí společným zpíváním vánočních koled a závěrečnou veselou hrou.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

Ohlédnutí za akcí 2023

23. Vánoční zpívání v kovářovské škole
Již 23. ročník dětské pěvecké soutěže „Vánoční zpívání“ se uskutečnil v úterý 19. prosince 2023 za účasti žáků první třídy a zároveň členů Kovářovánku.
Tato akce tradičně probíhala pod patronací Kovářovskétradice.cz manželů Milana a Pavly Škochových (zřizovatel Kovářovánku).
První místo: Barbora Slivková
Druhé místo: Ema Zelenková
Třetí místo: Ella Marková  
Odměnu a malé dárky obdrželi všichni účastníci.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch

Ohlédnutí za akcí 2022

 

Ohlédnutí za akcí 2021

Ohlédnutí za akcí 2020

Ohlédnutí za akcí 2019

Ohlédnutí za akcí 2017